برترین های زبان فرانسه

زبان فرانسه از جایگاه کهنی برخوردار است و این زبان بیش از صد سال است که در ایران رسمیت اموزشی یافته است و همیشه طرفداران خاص و زیادی دارد.

این زبان که به زبان مورد علاقه وکلا و هنرمندان مشهور است توسط موسسات زیادی در ایران آموزش داده میشود.

امتحانات تعیین سطح این زبان همواره در ایران برگزار میشود ،مدارک موقت این زبان عبارتند از tef و tcf .

و امتحانات مدارک دائم این زبان امتحانات Dalf-Delf هستند که به صورت منظم در حال برگزاری است.

معرفی مراکز آموزش زبان فرانسه در ایران.

به زودی تکمیل میگردد.

دکمه بازگشت به بالا